mobirise.com

Noncitizen is a nomadic film and cultural project. The aim is to highlight the issues of oppression in our time, the right to have rights, borders and freedom of movement. Noncitizen started in early 2015. We organize film screenings, seminars, meetings and discussions. A basic thought is that films documentary filmmakers do can be the starting point for dialogues about issues that are bigger than individual stories of the films.

 

Noncitizen opposes all sorts of repressive or restraining boundaries - between citizens and non-citizens, rights holders and rights deprived, between nations, cultures, religions, gender identities and sexualities. We do this by actively working to create forums for encounters and discussions and for films, images and texts.

 

Noncitizen consists of the following documentary filmmakers and film workers: Ahmed Abdullahi, David Aronowitsch, Elisabeth Cronvall Marjanovic, Marta Dauliute, Elin Eriksson, Hanna Heilborn, Anna Persson, Christian Rossipal, Sharmarke Binyusuf, Dennis Harvey, Manolo Diaz Rämö, Amina Khalil, and others.

 

The projects we have made so far are done in collaboration with Story AB, Råfilm, MDEMC, Kulturhuset/Stadsteatern, UR, Tempo Documentary Festival, ABF, Cyklopen and others. And with the support by the Swedish Film Institute, Stockholms Läns Landsting (The County Council of Stockholm) and Stockholms Stad (The City of Stockholm) and others.

 

 

Om Noncitizen (Swedish):

 

Noncitizen är ett nomadiskt film och kulturprojekt. Syftet är att lyfta fram frågor om förtryck i vår tid, om allas rätt till sina mänskliga rättigheter, om gränser och om fri rörlighet. Noncitizen startade i början av 2015. Vi organiserar filmvisningar, seminarier, möten och samtal. En grundtanke är att filmer som dokumentärfilmare gör ska kunna vara utgångspunkt för samtal och tankar kring frågor som är större än de enskilda filmernas berättelser.

 

Noncitizen motarbetar alla sorters förtryckande eller hämmande gränser – mellan medborgare och icke-medborgare, rättighetshavare och rättighetsberövade, mellan nationer, kulturer, religioner, könsidentiteter och sexualiteter. Detta gör vi genom att aktivt arbeta för att skapa forum för möten och samtal, film, bild och text. 

 

Noncitizen består av följande dokumentärfilmare och filmarbetare: Ahmed Abdullahi, David Aronowitsch, Elisabeth Cronvall Marjanovic, Marta Dauliute, Elin Eriksson, Hanna Heilborn, Anna Persson, Christian Rossipal, Sharmarke Binyusuf, Dennis Harvey, Manolo Diaz Rämö, Amina Khalil m.fl.

 

Projekten vi hittills gjort har vi gjort i samarbete med bl.a. Story AB, Råfilm, MDEMC, Kulturhuset/Stadsteatern, UR, Tempo Dokumentärfestival, ABF, Cyklopen med stöd av bl.a. Svenska Filminstitutet, Stockholms Läns Landsting och Stockholms Stad.